Je ekološko zaščitno sredstvo, ki je narejeno iz rjavih morskih alg (Ascophyllum Nodosum) z unikatno tehnologijo ekstrakcije. BCX 900+2 vsebuje veliko količino poliurinskih kislin, ki imajo funkcijo depolimerizacije in koagulacije ter razgradnje beljakovin pa organski jod, ki se v medicini uporablja kot razkužilo ali zaščitno sredstvo.
Proizvod BCX 900+2 je kot rahlo želirno sredstvo, kar pomaga pri vezavi nano-delcev in koncentracijo teh ter povečuje aktivni proces razgradnje beljakovinskih spojin. Proizvod ima ionsko negativno kapaciteto, kar pomeni, da je zelo aktiven v procesu organskih ionskih izmenjav. V takšni obliki je zelo aktiven v procesu dezinfekcije površin, prostorov zaradi patogenih elementov kot so bakterije, plesni ter virusi.
Proizvod ni nevaren za ljudi, živali ter rastline in jih ne poškoduje.
Zelo uspešno se uporablja tudi v drugih državah sveta, Angliji, Nizozemski, ZDA, Avstraliji za zaščito/dezinfekcijo prostorov v katerim, živi množica živali kot so piščančje, prašičje, goveje kmetije ter drugih notranjih objektov.
Uspešno se uporablja pri dezinfekciji zaščitnih oblačil, rok, obutev, delovnih površin, objektov.
Proizvod je biorazgradljiv.
BCX 900+2 proizvod je narejen iz morskih alg po določitvah EGS 2381/94 in EG 8342007, EG8892008. Proizvod je skladni za uporabo v ekološki pridelavi na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe komisije (ES) št. 889/2008.

NAVODILA ZA UPORABO

BCX 900+2 je koncentrat, ki ga redčimo (z vodo) v razmerju:
• 1 L BCX + 20L vode za večja onesnaženja prostorov in dezinfekcijo.
• 1 L BCX + 50L vode za normalna onesnaženja prostorov in dezinfekcijo.
• 1 L BCX + 100L vode za zaščito rok.
Razredčeno 1:100, BCX 900+2 razpršimo 10-15 krat na roke (suhe ali mokre) in vtirajte, dokler se ne posuši.
Uporabljajte po potrebi.
Opozorilo: Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik z očmi. Če pride v oči, takoj izprati z vodo.
Proizvod ni vnetljiv in ni gorljiv.
Sestavine: deionizirana voda, poliurinske kisline, organski jod.

ES IZJAVA O SKLADNOSTI – EU IZJAVA št .: 19032020

BIOCOMPLEX 900

Mi, EKO GEA, Nejc Dordic s.p. ul.M.Grevenbroich 13, SLO-3000 CELJE, SLOVENIA, so proizvajalci izdelkov BIOCOMPLEX in DIVINITÁ in lastniki vseh povezanih blagovnih znamk in imen.
Izjavljamo, da so vsi naši proizvodi narejeni iz morskih alg po določitvah EGS 2381/94 in EG 8342007, EG8892008. proizvodi so skladni za uporabo v ekološki pridelavi na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe komisije (ES) št. 889/2008 ter pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil ( Uradni list RS 72/2018)
Po teh določitvah se lahko naši proizvodi prodajajo in uporabljajo v kmetijskih ekosistemih v vseh državah članicah Evropskih skupnosti brez posebnih dovoljenj.
Izdelek je skladen s specifikacijami in zato ne odstopa.

Celje, 19.03.2020

EKO GEA d.o.o.
Nejc Đorđić, direktor